<< Головна сторінка
<< Наші книжки
<< Прайс-лист
<< Бланк замовлення
<< Як і де придбати
<< Про нові книжки
<< Актуальна стаття
<< Електронний журнал
<< Про авторів

   Якщо Вас цікавлять
   наші книжки
   і питання методики навчання,
   просимо писати нам
   за адресою:
   hlynsky2@gmail.com
   Наші контактні телефони:
   8-063-572-32-82
   8-067-303-48-24


Інформатика. Практикум з інформаційних технологій - 2014 рік

Автор: Глинський Я.М.

Навчальний посібник «Інформатика. Практикум з інформаційних технологій» створений на базі навчального посібника автора «Практикум з інформатики», який витримав дванадцять перевидань і мав гриф Міністерства освіти України як навчальний посібник для студентів нетехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Автор узагальнив досвід і результати апробації посібника в різних навчальних закладах, оновив теоретичні відомості станом на 2014 рік і подав матеріли у формі, зручній для застосування незалежно від встановленого програмного забезпечення. Посібник складається зі вступу, де подано відомості про будову комп’ютерних систем, про операційні системи Linux, Android та Microsoft Windows від XP до 8.1, і шести розділів, де розглядаються сучасні офісні інформаційні технології від MS Office XP до MS Office 2013, а також OpenOffice і LibreOffice. Описано 40 практичних робіт, націлених на формування у студентів та учнів стійких практичних навиків роботи з комп’ютером і його програмним забезпеченням (ОС, редактор текстів, електронні таблиці, бази даних, інтернет тощо). Важливо, що практичні роботи можуть бути виконані на комп’ютерах, які працюють як під управлінням ОС MS Windows, так і під управлінням ОС Linux. Окрім традиційних тем, що стосуються вивчення офісних технологій, в посібнику розкрито теми про використання різних веб-служб, зокрема, хмарних технологій, таких як Microsoft OneDrive, Google Disc, Google Docs, DropBox, засобу дистанційного керування комп’ютером TeamViewer, описано векторний редактор MS Visio, подано початкові відомості про cтатистичний пакет PPSP, мову HTML, програми комп’ютерної математики MathCad і Microsoft Mathematics, достатні для успішного подальшого вивчення цих засобів. Зміст посібника відповідає вимогам типових навчальних програм для студентів як гуманітарних, так і технічних напрямів підготовки, які на першому курсі вивчають дисципліни «Інформатика» чи «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Посібник буде корисним для учнів і учителів, а також для широкого кола читачів як самоучитель не лише для початківців. Книжку можна застосувати у школах з поглибленим вивченням інформатики або для профільного навчання з курсу за вибором "Сучасні інформаційні (офісні) технології". За посібником можна звертатись також у Тернопіль у видавництво "Підручники і посібники".

ІНФОРМАТИКА. Основи алгоритмізації і програмування
мовою Visual Basic.
2011 р.

Автор: Глинський Я.М.

У посібнику викладено основи алгоритмізації, програмування і створення проектів у середовищах Visual Basic 2010 Express i Visual Basic for Applications. Описано поняття інформаційного моделювання, головні алгоритмічні конструкції, типи даних, візуальні елементи керування і способи їх використання. Наведено значну кількість прикладів, зразків розв’язування задач і створення проектів, а також збірник задач. Посібник (розділи 1–3) призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають розділ «Основи алгоритмізації і програмування» в рамках предмета «Інформатика» або відповідний курс за вибором, а в повному обсязі — для студентів вищих навчальних закладів різних напрямів підготовки. Посібник має гриф "Схвалено" і повністю відповідає частині програми академічного рівня для 11 класу і програмі курсу за вибором "Основи алгоритмізації і програмування". Його особливістю є доступність подання матеріалу, глибокий і водночас лаконічний виклад, багаторівнева побудова параграфів, що дає змогу регулювати темп навчання, організація навчання "від задач" і "від зразків проектів", гармонійне поєднання елементів процедурного і візуального програмування, сюжетні практичні роботи, зразки завдань для контрольних робіт. Цей посібник не залишить байдужими ні вчителів-початківців, ні досвідчених методистів.

ІНФОРМАТИКА. 9 клас. 2009 р.

Автор: Глинський Я.М.

Навчальний посібник «Інформатика. 9 клас» має гриф МОНУ "Схвалено" і за викладом матеріалу, будовою та призначенням реально є підручником, який повністю відповідає чинній програмі. Його особливістю є глибокий і водночас лаконічний виклад, а також розроблений дидактичний матеріал: опорні конспекти, запитання, тренувальні вправи, звичайні вправи, сюжетні практичні роботи, цікаві факти, зразки завдань для контрольних робіт.

Зміст розділів:

 1. Інформація. Інформаційні процеси і системи.
 2. Апаратне забезпечення інформаційної системи.
 3. Системне програмне забезпечення.
 4. Службове програмне забезпечення.
 5. Комп'ютерні мережі.
 6. Основи роботи з текстовими документами.
 7. Комп'ютерна графіка.
 8. Додатки.

ІНФОРМАТИКА. 10 клас. 2010 р.

Автор: Глинський Я.М.

Призначено (гриф МОНУ "Схвалено") для учнів 10-го класу всіх рівнів і профілів навчання. Охоплено всі теми чинних програм академічного і стандартного рівнів. Запропоновано достатній набір дидактичних матеріалів: опорні конспекти, запитання, тренувальні вправи, сюжетні практичні роботи, кросворди, додаткові відомості, цікаві факти, теми проектів для самостійної творчої роботи учнів, зразки завдань для контрольних робіт. Не потребує ні робочого зошита, ні практикуму.

Зміст розділів:

 1. Комп'ютерні презентації.
 2. Текстовий процесор.
 3. Системи обробки табличної інформації.
 4. Служби інтернету: електронна пошта, інтерактивне спілкування.
 5. Інформаційні технології навчання.
 6. Обробка мультимедійних даних.
 7. Основи створення комп'ютерних публікацій.
 8. Додатки.

ІНФОРМАТИКА. 10-11 клас. Частина 1.

Автор: Глинський Я.М.

Навчальний посібник «Інформатика» (8-9-те видання, у двох частинах)не втратив актуальності. Доступно і досить повно подано розділ "Алгоритмізація і програмування" мовою Паскаль. Містить багато задач і прикладів. Описано основи візуального програмування в середовищі Delphi. Під візуальним програмуванням ми розуміємо конструювання форми, наповнення її елементами керування і складання кодів обробників типових подій. Книжка буде корисною для тих, хто збереже прихильність до Паскалю і Delphi. Ми її рекомендуємо для використання в 11 класі, а також під час вивчення відповідного курсу за вибором. Особливо корисним він буде для учнів та студентів технікумів, коледжів та інших закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Зміст розділів:

 1. Інформація і комп'ютер.
 2. Моделювання.
 3. Алгоритмізація і програмування.
 4. Мова Паскаль.
 5. Візуальне програмування. Delphi.

ІНФОРМАТИКА. 10-11 клас.
Алгоритмізація і програмування мовою Паскаль. Робочий зошит.

Автори: Глинський Я.М., Ксьондзик В.Г.

Робочий зошит містить 14 практичних робіт із зразками розв'язування задач і значною кількістю завдань для самостійної роботи, а також з контрольними запитаннями та запитаннями-тестами. Запропоновані завдання дадуть змогу сформувати в учнів практичні навики роботи в середовищі програмування, навчать конструювати алгоритми для різнопланових задач і перетворювати їх у програми, аналізувати результати їх виконання. Навчання ведеться "від задач".

Зміст розділів:

 1. Середовище програмування.
 2. Введення-виведення даних.
 3. Лінійні алгоритми і програми.
 4. Логічні вирази.
 5. Розгалуження.
 6. Вибір.
 7. Цикл "для".
 8. Цикл "доки".
 9. Підпрограми.
 10. Текстові дані.
 11. Масиви (одновимірні і двовимірні).
 12. Файли і записи.

ІНФОРМАТИКА. 10-11 клас. Частина 2.

Автор: Глинський Я.М.

У другій частині навчального посібника описано не лише OC MS Window, але й подано основні поняття про ОС Linux. Описано, зокрема, таке прикладне програмне забезпечення: текстовий процесор, програму створення публікацій MS Publisher, засоби для роботи з електронними таблицями, базами даних, презентаціями, створення сайтів (HTML). Подано відомості про комп'ютерні мережі, електронну пошту, пошук інформації в Інтернеті. Цю книжку можна рекомендувати як пропедевтичний курс інформатики. Особливо корисною вона буде для учнів та студентів технікумів, коледжів та інших закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Зміст розділів:

 1. Комп'ютери і суспільство.
 2. Математичні основи інформатики.
 3. Операційні системи.
 4. Прикладне програмне забезпечення.
 5. Глобальна мережа Інтернет.

ІНФОРМАТИКА. 10-11 клас. Інформаційні технології. Робочий зошит-практикум.

Автори: Глинський Я.М., Ксьондзик В.Г.

У зошиті-практикумі наведено 17 практичних робіт з основних розділів сучасної інформатики. Завдання сформовано з тестових запить, теоретичних і тренувальних вправ, різнопланових задач-проектів. Подано зразки виконання типових проектів. Учневі надано змогу вибирати для виконання два проекти із трьох-чотирьох запропонованих в одній роботі.

Зміст розділів:

 1. Операційна система MS Windows.
 2. Текстові документи.
 3. Електронні таблиці.
 4. Бази даних.
 5. Презентації та сайти.

ІНФОРМАТИКА. Перший рік навчання. 9 клас.

Автор: Глинський Я.М.

Навчальний посібник «Інформатика. Перший рік навчання» - це справжній підручник для першого року вивчення інформатики, починаючи з будь-якого класу з діапазону 5-8. Цю книжку можна рекомендувати як пропедевтичний добре апробований курс інформатики.

Зміст розділів:

 1. Інформація. Інформаційні процеси.
 2. Інформаційна система.
 3. Операційні системи.
 4. Прикладні програми: графічні редактори, текстовий процесор (початки), презентації.
 5. Глобальна мережа Інтернет: мережа, пошук інформації, електронна пошта.

ПАСКАЛЬ

Автори: Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А.

Turbo Pascal і Delphi, 8-ме вид.

Тепер цю та інші книжки "студентської серії" ми рекомендуємо для підтримки профільного навчання в школах, зокрема, курсу за вибором "Основи алгоритмізації і програмування".

Зміст розділів:

1. Turbo Pascal 7.0
Наведено опис мови Паскаль, значну кількість прикладів та зразків розв’язування типових завдань
2. Задачі
Запропоновано по 25 варіантів задач з усіх тем, які висвітлені у посібнику
3. Delphi та ООП.
Наведено теоретичні відомості про проектування в Delphi, розробку проектів в Delphi, завдання для створення та модифікації власних проектів.
4. Додатки
«Алгоритми впорядкування масивів і множення матриць».

БЕЙСИК

Автори: Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А.

Від Qbasic до Visual Basic .NET.

Цю книжку ми рекомендуємо для тих, хто базує навчання на середовищі Visual Basic 6 або Qbasic-у. Для всіх інших рекомендуємо книжку № 1 - "Основи алгоритмізації і програмування мовою Visual Basic".

Зміст розділів:

1. QBASIC
Наведено опис мови, значну кількість прикладів та зразків розв’язування типових завдань
2. Задачі
Запропоновано по 25 варіантів задач з усіх тем, які висвітлені у посібнику
3. Visual Basic 6 та VBA.
Наведено теоретичні відомості про проектування в Visual Basic та VBA, розробку проектів у цих системах, завдання для створення та модифікації власних проектів.
4. Visual Basic .NET
Висвітлено основні поняття та приципи мови програмування. Наведено значну кількість прикладів та завдань для створення проектів у VB .NET

C++ і С++ Builder

Автори: Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А.

C++ і С++ Builder, 3-тє вид.

Автори: Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А.

Перевершити цю книжку за критерієм якість/обсяг практично не можливо. Тут є все для студента і допитливого учня. Цю книжку ми рекомендуємо для підтримки профільного навчання в школах, зокрема, курсу за вибором "Основи алгоритмізації та програмування".

Зміст розділів:

1. Мова програмування С++
Наведено опис мови, значну кількість прикладів та зразків розв’язування типових завдань
2. Задачі
Запропоновано по 25 варіантів задач з усіх тем, які висвітлені у посібнику
3. Borland C++ Builder.
Наведено теоретичні відомості про проектування в C++ Builder, розробку проектів у цій системі, завдання для створення та модифікації власних проектів.

ІНТЕРНЕТ

Автори: Глинський Я.М., Ряжська В.А.

Інтернет. Мережі, HTML і телекомунікації. Самоучитель.

Ми значно покращили цю книжку, додавши багато цікавої для учнів і студентів інформації. Рекомендуємо її як для студентів, так і для підтримки профільного навчання в школах, зокрема, інтегрованого курсу за вибором "Інтернет і веб-дизайн", адаптувавши для цього відомі навчальні програми.

Зміст розділів:

1. Локальні мережі
Наведено основні теоретичні відомості про функціонування та специфікації локальних мереж
2. Глобальна мережа Інтернет
Розглянуто найпопулярніші служби та протоколи Інтернету. Наведено практичні роботи з тем "Пошук інформації та пересилання повідомлень", "Інтернет-пошта", "Засоби інтерактивного спілкування", "Електронний офіс і електронний бізнес" тощо
3. Мова HTML і основи веб-дизайну
Розглянуто основні елементи мови HTML. Запропоновано лабораторні роботи для створення веб-сторінок як за допомогою мови HTML, так і програм MS Word та MS FrontPage. Описано принципи публікації сайту на сервері.
4. Телекомунікації
Розглянуто типи сучасних модемів, види та правила під'єднання до мережі Інтернет, а також такі додаткові функції комп'ютера як автовідповідач та факс, що дає змогу дистанційно керувати електронним офісом. Наведено адреси корисних сторінок Інтернету.

LINUX-ПРАКТИКУМ з ІНФОРМАТИКИ

Автори: Глинський Я.М., Ряжська В.А.

Якщо Вам за одну ніч перед приїздом КРУ треба буде не лише закрити (вилучити з ПК) всі вікна, а й інсталювати Linux, то кращої книжки для підтримки навчального процесу, лікбезу чи самоосвіти Ви не знайдете. Цю книжку ми рекомендуємо для профільного навчання в школах, зокрема, курсу за вибором "Сучасні офісні технології".

Зміст розділів:

 1. Операційна система Linux.
 2. Інтернет.
 3. Текстовий редактор.
 4. Електронні таблиці.
 5. Поняття про бази даних.
 6. Презентації.
 7. Додатки

Ми можемо спілкуватися через відео-сервіс Skype
Відвідайте сайти:

Видавництво "Аспект"

Форум інформатиків України

Інформатика у Запоріжжі

Творча лабораторія вчителя інформатики